خدمات ما – همکاران ما2019-05-19T16:54:10+04:30

خدمات ما همکاران ما:

مجله فرهنگی اجتماعی «داستان و سفر» به همراه موسسه فرهنگی هنری «گدروزیای بدون مرز» آماده همکاری هم با دریافت‌کنندگان و هم با ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

خدمات ما - همکاران ما
آموزش و کارگاه داستان‌نویسی

توسط برندگان جوایز ادبی کشور

فیلمسازی و تئاتر خیابانی

موسسه فرهنگی هنری گدروزیای بدون مرز

ترجمه

فارسی به انگلیسی و بالعکس / فارسی به عربی و بالعکس

سفارش و تهیه گلیم جهانی سیرجان

بافت دهکده جهانی گلیم: دارستان

روایت‌ بازرگانی

تولید محتوا و انتشار تبلیغات به شیوه روایی

ویراستاری

الف: تخصصی داستان ب:متون عمومی

مبارزه با آسیب‌های اجتماعی +سلامت

موسسه نبض هلیل(سابقه اجرای کارناوال ملی سلامت و همکاری با نهادهای بین‌المللی)

طراحی سایت

طراحی سایت‌های ادبی و هنری

مشاهده موارد بیشتر خدمات ما – همکاران ما