اولین جایزه ادبی مشهد2020-09-24T20:19:51+04:30

تمدید آخرین مهلت ارسال آثار:  ۱۵ مهر ۱۳۹۹ (برای بخش‌های کتاب چاپ‌شده‌) و ۳۰ مهر ۱۳۹۹ (برای بخش تک‌اثر منتشرنشده)

به گزارش مجله داستان و سفر  اولین جایزه ادبی مشهد به همّت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد فراخوان ملی خود را منتشر کرد:

[یک رویداد ادبی تنها در جایزه دادن به یک یا چند اثر خلاصه نمی‌شود]؛ این شعار و مانیفست “جایزه ادبی مشهد” است که بنا بر آن دارد تا با تکیه بر تجربه و سواد ادبی طیف گسترده‌‌ و متنوعی از اهالی ادبیات یک اتفاق مبارک و متفاوت رقم بزند. بنابراین جایزه ادبی مشهد دعوت به یک “مهمانی بزرگ” است.

□□ شرایط حضور در جایزه:
– ناشرین یا مولفین کتاب‌ها باید سه نسخه از کتاب (که چاپ اول آن در سال ۹۸ باشد) را به آدرس پستی دبیرخانه ارسال نمایند
– متقاضیان بخش تک‌اثر چاپ‌نشده در بخش شعر(حداکثر ۳ اثر) و در بخش داستان کوتاه و روایت‌نگاری، می‌توانند تنها یک اثر را از طریق ثبت‌نام در آدرس اینترنتی جشنواره ارسال کنند.
– روشن است که در بخش تک اثر(در هر سه بخش شعر، داستان و تک‌نگاری) آثار نباید پیش از این جایی چاپ و یا در جشنواره‌ای برگزیده شده باشند.
– هر نفر تنها می‌تواند در یکی از بخش‌های جایزه شرکت کند مگر در بخش “روایت‌نگاری” که علاوه بر دیگر بخش‌ها، شرکت در این بخش بلامانع است.
¤ ارسال آثار می‌تواند از طریق شخص و یا نشر صورت پذیرد اما مسئولیت پیگیری این موضوع قطعا به عهده صاحب اثر می‌باشد.

بخش‌ها و جوایز:

● الف: بخش شعر
۱- بهترین مجموعه شعرکلاسیک (منتشرشده سال۱۳۹۸):
*برگزیده اول: نشان ملک‌الشعرا بهار+جایزه نقدی به مبلغ ده میلیون تومان
*برگزیده دوم: نشان ملک‌الشعرا بهار+جایزه نقدی به مبلغ هفت میلون تومان
*برگزیده سوم: نشان ملک‌اشعرا بهار+جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون تومان
¤و تقدیر از دو اثر منتخب هر کدام به مبلغ دو میلیون تومان

۲- بهترین مجموعه شعر آزاد(منتشرشده سال۱۳۹۸) :
*برگزیده اول: نشان اخوان‌ثالث+ جایزه نقدی به مبلغ ده میلیون تومان
*برگزیده دوم: نشان اخوان‌ثلث+جایزه نقدی به مبلغ هفت میلون تومان
*برگزیده سوم: نشان اخوان‌ثالث+جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون تومان
¤و تقدیر از دو اثر منتخب هر کدام به مبلغ دو میلیون تومان

۳- تک شعر چاپ‌نشده :
بخش کلاسیک: نشان بهار برای شاعر برگزیده+جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون تومان
¤و تقدیر از دو شاعر منتخب هر کدام به مبلغ دو میلیون تومان

بخش آزاد: نشان اخوان برای شاعر برگزیده+جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون تومان
¤و تقدیر از دو شاعر منتخب هر کدام به مبلغ دو میلیون تومان

● ب: بخش داستان
بهترین رمان منتشرشده (سال۱۳۹۸):
*برگزیده اول: نشان ویژه توس +جایزه نقدی به مبلغ ده میلیون تومان
*برگزیده دوم: نشان ویژه توس+ جایزه نقدی به مبلغ هفت میلیون تومان
* برگزیده سوم: نشان ویژه توس+جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون تومان
¤و تقدیر از دو اثر منتخب: هر کدام به مبلغ دو میلیون تومان

۲- بهترین مجموعه داستان (منتشرشده سال۱۳۹۸):
*برگزیده اول: نشان ویژه توس+ جایزه نقدی به مبلغ ده میلیون تومان
*برگزیده دوم: نشان ویژه توس+جایزه نقدی به مبلغ هفت میلیون تومان
*برگزیده سوم: نشان ویژه توس+ جایزه نقدی به مبلغ پنج میلیون تومان
¤و تقدیر از دو اثر منتخب: هر کدام به مبلغ دو میلیون تومان

۳- بهترین تک داستان چاپ‌نشده:
¤ نویسنده برگزیده: نشان توس+جایزه اول به مبلغ پنج میلیون تومان
و تقدیر از دو اثر منتخب: هرکدام به مبلغ دو میلیون تومان

● ج: بخش روایت‌نگاری(با موضوع ویژه: شهر مشهد)
¤بهترین روایت‌نگاری از شهر مشهد: نشان بیهقی+جایزه نقدی به مبلغ چهار میلیون تومان

¤و تقدیر از دو اثر منتخب: هرکدام به مبلغ دو میلیون تومان

◇ روش ارسال آثار:

الف) بخش‌های کتاب منتشر شده:
ارسال سه نسخه از کتاب (که چاپ اول آن مربوط به سال ۹۸ است) به آدرس دبیرخانه جایزه:
مشهد. انتهای خیابان دکتر بهشتی. خانه هنرمندان

ب)بخش‌های تک اثر منتشر نشده:

از طریق ثبت‌نام در سایت :

www.artmashhadevent.ir

 

داوری جایزه:
اسامی داوران هر بخش متعاقبا اعلام خواهد شد.

■مدیر برگزاری جایزه:
بهزاد چوپانکاره
دبیر جایزه:
حسین لعل‌بذری
دبیر بخش شعر:
جواد گنجعلی
دبیر بخش داستان:
فرهاد بردبار
دبیر بخش روایت‌نگاری: احسان عبدی‌پور