هشتمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج

فراخوان هشتمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج آخرین مهلت ارسال: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به گزارش مجله داستان و سفر فراخوان هشتمین دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج منتشر شد. در این فراخوان آمده است: با شروع اولین فصل از داستان نارنج، بذر قصه را کاشتیم. باهم و در کنار هم راهی را ساختیم به سوی امروز؛ امروزی که […]